Tijdens het Flevopark festival vond er een politiek café plaats. Jongeren en hun perspectief op de dingen stonden centraal bij het politiek café. Iedereen was echter uitgenodigd om te komen praten, jong en oud, over de toekomst van Amsterdam en stadsdeel Zeeburg. Over wat hen bezig houdt en over zaken waarvan zei vind dat de politiek of hun mede stadsbewoners meer zouden moeten weten. Tevens was er ruim de mogelijkheid om met de nieuwe wethouder Freek Ossel kennis te maken en van gedachten te wissen.

Van Osnabrugge Debat was verantwoordelijk voor de productie en organisatie van dit jongerendebat.

Algemeen
Stadsdeelwethouder Jan Hoek opende het politiek café, daarna heeft Freek Ossel een speech geven over zijn ambities voor Amsterdam als kersverse Wethouder. Zijn verhaal was bescheiden. Als nieuwe wethouder wilde hij de verhalen uit de praktijk horen. Freek Ossel heeft aangegeven met name te willen luisteren naar de gevoelens en ideeën van de bewoners. Na een korte pauze namen twee presentatrices van jongeren radiozender MOSA FM het debat over en werd het tijd om de jongeren uit het stadsdeel aan het woord te laten over hun wijk en over wat zij willen doen voor een betere buurt. Het politieke café wordt afgesloten met een spetterend optreden van Zanillya.


 

Programma:
13.00 – 13.30 Opening door Jan Hoek
Jan Hoek is wethouder in stadsdeel Zeeburg en voorvechter van een actieve civil society, ondersteund door de overheid, maar met het initiatief en uitvoering bij de burgers. Het wijkweb wordt onder zijn verantwoordelijkheid uitgebouwd. Jan Hoek zal ingaan op het verband tussen de civil society, emancipatie en ondernemen.

13.30 – 14.45: In gesprek met de nieuwe Wethouder!
De kersverse wethouder Freek Ossel heeft gezegd graag in de stad te komen om Amsterdammers te ontmoeten. En om te praten over de thema’s die binnen zijn beleidsterreinen liggen. Armoede in de stad bestrijden heeft zijn prioriteit, dus dat komt in ieder geval aan de orde. Kom dus langs en raak in gesprek met Freek Ossel om hem uit te leggen hoe Amsterdam iets aan armoede kan doen.

Spreker: Freek Ossel
(Wethouder Werk en Inkomen, Haven en Luchthaven en diversiteitsbeleid)

Gespreksleiding: Clarice en Priscilla van MOSA FM.

15.00 – 16.45: Geef jou mening over Zeeburg!

De jongeren van Zeeburg zijn tijdens de inspraak op het Indische buurt bijeenkomst (IBB) overgeslagen. Dat gaan we nu inhalen!

In Zeeburg zijn veel jongeren actief betrokken bij debat en jongeren projecten. MOSA FM Radio is gevestigd bij nowhere dat weer gevestigd is in stadsdeel Zeeburg. Het politiek café op het Flevopark Festival en MOSA FM trekken samen op bij het debat. De oogst aan ideeën en vraagstukken die zijn gesteld bij de Indische Buurt Bijeenkomst van 9 april waarbij vooral oudere bewoners zijn gevraagd naar hun mening. Het is tijd om de stem van de jongeren te laten horen?

Onderwerpen:
– Wat is er zo erg aan buiten rondhangen?
– Waarom zijn er geen gewone buurthuizen?
– Vul zelf aan, jij mag bepalen waar het over gaat!

Een jury zal aan het eind een prijs uitreiken aan de jongeren die het beste heeft gedebatteerd.

De jury: Dennis Straat, Fatima Elatik en Zanillya Farrel
Gespreksleiding:Clarice en Priscilla van MOSA FM.

16.45 – 17.00: Slotoptreden Zanillya
Zanillya zal tot slot een optreden geven waarin zij ingaat op de inhoud van het debat maar ook een van haar mooiste nummers ten gehore zal brengen.