Is er in Nederland, zes jaar na de moord op Pim Fortuyn, sprake van een crisis in de relatie tussen burgers en overheid? Volgens Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State, is ons staatsbestel `heel kwetsbaar` geworden. De Rode Hoed onderzoekt de al dan niet vermeende crisis van onze democratie in een cyclus van vier debatten:

Debat met o.a. Uri Rosenthal (voorzitter VVD-fractie Eerste Kamer), Rene Cuperus (wetenschappelijk medewerker Wiardi Beckman Stichting), Carla van Baalen (hoogleraar parlementaire geschiedenis), Henri Beunders (hoogleraar geschiedenis van maatschappij, media en cultuur), Sanne van Osnabrugge (Young Urban Politics) en Jouke de Vries (politicoloog).

De derde bijeenkomst op maandagavond 6 oktober gaat over de politiek-bestuurlijke elite die de greep op de geëmancipeerde, weinig loyale burger lijkt kwijt te zijn. De onzekerheid die daarvan het gevolg is verdiept de vertrouwensbreuk alleen maar. Ontbreekt het onze leidende politici aan een duidelijk, aansprekend verhaal? Of is het probleem dat ze wel zo`n verhaal hebben – in feite met elkaar delen – maar dat heel veel burgers er niets van moeten hebben?

Sociaal-democraten, christen-democraten en liberalen hebben de afgelopen decennia een vooral vanuit de EU geïnitieerd neo-liberaal economisch beleid gesteund. Ze hebben, met accentverschillen, aanpassing aan globalisering, europeanisering en multiculturalisme (of in elk geval een zeker wereldburgerschap) bepleit. De populistische tegenbeweging vertolkt een kennelijk breed levend protest daartegen. Kosmopolitisme versus provincialisme – een blijmoedig aangaan van de uitdagingen van de wijde wereld versus een bezorgd vasthouden aan oude vaderlandse waarden en instituties.

Moderator: John Jansen van Galen (journalist)

De vierde en laatste bijeenkomst is:
– `De logica van de media` op maandagavond 20 oktober, 20.00 uur

Organisatie: De Rode Hoed i.s.m. Dagblad Trouw en het Forum voor Democratische Ontwikkeling. Zie ook de website van Europa Nu.