Op woensdag 25 mei 2011 vond voor de eerste keer festival Het Podium plaats, waar alle Muziek Talent Express scholen zich muzikaal presenteerden. Het festival vond plaats van 13:00 tot 17:00 uur in Theater de Meervaart. U bent van harte welkom om het festival bij te wonen.

Voorafgaand aan het festival vond een debat plaats over de stand van zaken met betrekking tot muziekeducatie in het primair onderwijs.

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn:

  • Stil staan bij de status van het vak muziek op een basisschool.
  • Wat zijn de visies hierop, bekeken vanuit verschillende achtergronden?
  • Waar kunnen we vooruitgang boeken?
  • En hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen gebaat zijn bij kwalitatief goed muziekonderwijs?

Het kind en de muziek staan centraal in dit gesprek.

Festival Het Podium
Aan festival Het Podium namen 700 kinderen deel, die les krijgen van Aslan muziekcentrum middels de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express. De kinderen presenteren hun eigen lied en dans in de grote zaal van Theater de Meervaart. In de kleine zaal hebben groepjes en talentbands zich gepresenteerd. Ook konden de bezoekers deelnemen aan workshops of te genieten van live muziek in de foyer.

Aslan Muziekcentrum bracht met dit festival de creativiteit en veelkleurigheid van kinderen tussen de 4 en 12 jaar naar buiten: muziek, taal en dans werden en worden als krachtig medium ingezet om hun eigenheid tot uiting te brengen.

Klik hier voor meer informatie over Aslan Muziekcentrum