Op 23 oktober vond de Kick-off Ketensamenwerking Zorgpartners Prostitutie plaats. Onder het motto: Vergroten, vernieuwen, verstevigen kwamen ruim 50 hulp- en dienstverleners samen met hun collega’s van Programma Prostitutie. Doelen: bijpraten, een (hernieuwde) kennismaking, samen de sociale kaart samenstellen en adviezen voor team RUPS (Regeling Uitstapprogramma’s sekswerkers) formuleren. Voorafgaand aan de kickoff was aan deelnemers gevraagd om een anonieme enquête in te vullen, om te kunnen peilen waar de verbeterpunten voor de samenwerking liggen en waarover het dus op de kickoff in elk geval moest gaan.

Onder leiding van dagvoorzitter Sanne van Osnabrugge opende deze feestelijke maar ook inhoudelijke bijeenkomst meteen met de doelstellingen van het Programma.