Marcel La Rose is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Hij is binnen het dagelijks bestuur van het stadsdeel verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

fotovoorwapeninleveractieNaar aanleiding van vuurwapenincidenten (waarvan enkele met dodelijke afloop) in stadsdeel Zuidoost is in het najaar van 2009 een coalitieproject gestart tussen het College van B&W van de stad Amsterdam en het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. Onderdeel van het project is het voornemen een stedelijke (vuur)wapen-inleveractie te organiseren. Het ministerie heeft in het kader van een pilot Amsterdam de gelegenheid geboden lokaal een dergelijke actie te houden.

Studio gasten zijn: Marcel La Rose (Stadsdeel voorzitter Amstedam Zuidoost) en Augusto Campos de Neto (Veiligheidscoördinator Stadsdeel Zuidoost)

Presentatie: Sanne van Osnabrugge en Iris Reemnet.

Van 13:00-14:00 uur.

Zonder straf van je wapen af

Amsterdam organiseert op 1 oktober 2011 een wapeninleverdag. Dan kun je je wapen inleveren bij de politie. Je krijgt dan geen straf voor het feit dat je illegaal een wapen bezit. Naast vuurwapens kun je ook andere wapens zoals messen en boksbeugels inleveren. De inleveractie wordt georganiseerd om zoveel mogelijk wapens van straat te halen.