Hieronder vindt u kort iets over mijn filosofie en aanpak als gespreksleider. Daaronder een overzicht van de terreinen waarin ik thuis ben.

De basis van goede communicatie is dat de deelnemers zich inleven in de ander. Als gespreksleider creëer ik daar de sfeer voor. Met een gevoel van betrokkenheid. Daarnaast is eerlijkheid in het debat van grote waarde. Eerlijk zijn over het eigen standpunt, of over jou interpretatie van wat men zegt in het debat. Dat haal ik naar boven, waar nodig wordt het scherp en ‘to the point.’

Ik beheers de kunst om de mensen eerlijk te laten zijn.

Betrokkenheid zorgt voor vertrouwen, dialoog en samenwerking. Ik kan goed op details ingaan, om deze met de hoofdlijnen te verbinden. Elke bijdrage, ongeacht het niveau van er verbind ik met het doel van de bijeenkomst. Ieder niveau en elk mens wordt zo gerespecteerd.

Ik heb veel ervaring in het creëren van binding met en in een multiculturele omgeving en tussen verschillende generaties.

Ik ben thuis in vele thema’s, waaronder:

 • De Europese Unie
 • Climate Change Politics / UNFCCC / Conference of Parties
 • De rol van steden en ‘local governments’ in de internationale politiek
 • Stedelijke vernieuwing
 • (Buurt) Participatie
 • Prostitutiebeleid (zorg, rol politie, uitstapprogramma’s)
 • Discriminatie op de arbeidsmarkt
 • Inspraak
 • Immigratie / Migratie in het algemeen
 • Beeldvorming
 • Vrijwilligerswerk
 • Amsterdam
 • Daklozenopvang
 • WMO
 • Lobbying
 • Suriname
 • Amsterdam Zuid-Oost
 • Integratie
 • Jongerendebatten

Wanneer u op korte of op langere termijn bijeenkomsten gaat organiseren, dan ben ik graag bereid om in eerste kennismakingsgesprek vrijblijvend mee te denken over alle aspecten van deze bijeenkomst(en).

Met vriendelijke groet,

Sanne van Osnabrugge