Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Debat en Dialoog
 • Dagvoorzitterschap.
 • Gespreksleiding.
 • Interactieve beleidsdialoog.
 • Debattraining.
 • Productie van debatten en bijeenkomsten waarbij de ontmoeting van mensen en ideeën centraal staan.

 

Toelichting: Interactieve beleidsdialoog

Het interactieve beleidsproces is het meest waardevol voor het bestuur en de inwoners wanneer alle type bewoners betrokken zijn en zich betrokken voelen bij het proces en de uitkomsten. In veel gevallen lukt het niet om ‘alle smaken’ uit de buurt of doelgroep te vinden en te betrekken.

Van Osnabrugge Debat heeft ervaring met het betrekken van hoog- en laagopgeleid, autochtoon en allochtoon,  jong en oud bij inhoudelijke thema’s.

Het startpunt van een interactief beleidsproces zijn open en vraaggerichte gesprekken met de doelgroep en met de opdrachtgever. Resultaat is dat de deelnemers zich gehoord voelen en daardoor open en eerlijk zijn. Men voelt zich verbonden aan het proces en een goede afloop.

Onze aanpak leidt tot de volgende resultaten:

 1. Gedragen uitkomsten interactief beleidsproces
 2. Hoogwaardige en veelzijdige participatie in het beleidsproces
 3. Verbeterde relaties met uw doelgroep
 4. Verbetering van de informatiepositie & het inlevingsvermogen van uw medewerkers en organisatie met de doelgroep
 5. Contact met personen die u normaal niet te spreken krijgt via uw eigen omgeving.

Toelichting: Debattraining

Debatteren kan je leren. Van Osnabrugge Debat maakt een debattraining op maat. Afhankelijk van de groepsgrootte, de context en de doelstellingen die men heeft met de training komen alle zaken aan bod die noodzakelijk zijn. De debattraining is leuk en leerzaam, vanwege de theorie, maar we gaan vooral ook trainen, met rollenspelen en geënsceneerde debatten.

Leerdoelen:

 • Je kent je eigen spreekstijl.
 • Je weet beter in welke debatten je het beste tot je recht komt.
 • Je oefent in het omgaan met onheuse kritiek en aanvallen in debat.
 • Je oefent in schakelen tussen vorm en inhoud in het heetst van de strijd.
 • Je hebt geoefend in debattechnieken.
 • Je hebt geleerd hoe je het publiek naar je toe te halen, hun sympathie te veroveren.
 • Je hebt geleerd je te verdiepen in de tegenstander.
 • Je leert emoties te herkennen, van jezelf en je tegenstander en hier effectief mee om te gaan in het debat.
 • Je bent je bewust van je lichaamstaal, je hebt hier positieve feedback over gekregen.
 • Je leert effectief te interrumperen.